Äta hållbart – hur ser det politiska ansvaret ut? – KSLA Nytt & Noterat nr 2-2022

Hur styrningen ska gå till för att uppnå hållbar konsumtion av livsmedel och vilket ansvar politikerna har, var frågor som diskuterades vid ett seminarium i slutet av oktober 2021. Hur ska politikerna göra det lätt att göra rätt – och kanske svårt att göra fel för oss konsumenter? Vilken typ av styrmedelspaket krävs och är möjliga nu när vi står inför en stor omställning för att nå klimat- och andra hållbarhetsmål?


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Enligt bl a Livsmedelsverket beskrivs hållbar livsmedelskonsum­tion som att den ger en förutsättning för god näring och hälsa utan att det går ut över miljö och ekonomi eller skapar orättvisor i samhället. I Sverige handlar det om att jobba med minskad överkonsumtion av mat och energi, ökad konsumtion av grönsaker, rotfrukter och frukt av inhemskt ursprung och som produceras med hänsyn till miljön.

Sex av tio matkonsumen­ter vill ha hjälp och bli styrda av butik och politik för att kunna välja rätt mat, visar Axfoundations rapport ”Vill matkonsumenter bli styrda mot klimatsmarta val?” En tredjedel tycker att skatt på särskilt klimatbelastande produkter är ett bra val.

En vanlig uppfattning är att andra personers miljöpåverkan är större än min egen och att andra länders matproduktion är boven i dramat, visar WWF:s rapport inom projektet Eat4Change.

Vi ska komma ihåg att det ständigt sker förändringar i vad vi väljer att äta. Exempelvis har köttkonsumtionen gått ned något de senaste åren och det kan tyda på att styrmedel haft effekt. Men än är det långt kvar för att nå konsumtionsmålen och vi vet att det är en ganska stor förändring som krävs.

Mycket pekar fortfarande på att politiken behöver göra mer. Röster höjs om att politiken inte förstår hur stor omställning vi står inför.