Aktuellt från KSLA nr 3-2022

Välkommen till det tredje numret av KSLA:s nyhetsbrev Aktuellt från KSLA.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Innehåll i Aktuellt från KSLA nr 3-2022:

  • Karin Greens klippsamling – GMO-läget 1990-talet – tidigt 2010-tal
  • Climate Policy and Future Forestry in Northern Europe
  • Växtförädling – nyckeln till livsmedelssäkerhet och förbättrad mat
  • Rätt med rätt till sorter?
  • Aktiviteter på gång
    Nya publikationer