Healthy Animals for Sustainable Agriculture and One Health – Aktuellt från KSLA nr 3-2024

Professor Andrea Doeschl-Wilson från Roslin Institute, University of Edinburgh, Skottland, har varit Wallenberg Professor i genetisk epidemiologi, med placering vid SLU i Uppsala. Vid sitt Wallenbergseminarium presenterade hon forskningsfronten kring infektionssjukdomar som är ett allvarligt hot mot en hållbar livsmedelsproduktion och även mot vår egen (human-)hälsa.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Andrea Doeschl-Wilson inledde med att redovisa stora uppnådda förbättringar i världens livsmedelsförsörjning, fram för allt efter andra världskriget. Vi har nu färre länder/regioner med svältande befolkning. Förbättrad produktivitet i livsmedelsproduktionen, erhållen till stor del via ett allt effektivare avelsarbete har betytt mycket för denna förbättring. Men världens livsmedelsproduktion står nu inför stora utmaningar: infektionssjukdomar, antibiotikaresistens och sub-optimal inhysning för att nämna några.

Professor Doeschl-Wilson sammanfattade strategierna för sjukdomskontroll i följande punkter:
• reducera djurets benägenhet att bli sjuk, och även reducera det smittade djurets smittspridning,
• reducera sjukdomens påverkan på det smittade djuret (robusthet).

Andrea Doeschl-Wilsons mål är att utveckla matematiska modeller för att skatta genetiska och icke-genetiska faktorers inverkan på individens mottaglighet för infektion, samt smittspridning och robusthet efter en infektion.