Berggrundens betydelse för den jämtländska floran

Berggrundens betydelse för den jämtländska floran av Roland Moberg med kompletteringar av Nils Nilsson samt ytterligare kompletteringar och register av Eva Tullgren.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Utgångspunkten för denna text är några maskinskrivna sidor om den jämtländska floran av Roland Moberg, med enstaka namn på latin. Nils Nilssons kompletteringar består av för hand tillskrivna latinska namn. Alla växtnamn är nu kontrollerade i Den nordiska floran (1992) av Bo Mossberg och Lennart Stenberg. I de fall då de latinska namnen har-ändrats, har de i skriften korrigerats utan någon markering. Ett fåtal svenska namn, enligt Den nordiska floran, har lagts tillagts inom hakparentes. Två fotnoter har också tillagts, och ett register över de svenska namnen har upprättats.