Climate Policy and Future Forestry in Northern Europe – Aktuellt från KSLA nr 3-2022

Rapport från överläggningsämnet den 8 september 2022.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Skogsavdelningen inledde hösten med en sammankomst på engelska om hur klimatpolitiken formar morgondagens skogsbruk i norra Europa. Det blev ett samtal som kretsade kring både hot och möjligheter för skogsnäringen mot bakgrund av politiska processer som på olika sätt kommer att påverka branschens framtida utveckling.

Ett femtiotal personer deltog i överläggningen som syftade till att lyfta frågeställningar om hur framtiden kan komma att se ut för skogen, skogsbruket och skogsägarna i norra Europa. Diskussionen tog sin utgångspunkt i globala frågeställningar som hur vi skapar en hållbar utveckling och branschens behov av att hantera såväl klimatförändringar som förändrade konsumtionsmönster och nya regleringar.

Sammanfattningsvis var det en överläggning som fångade flera olika perspektiv på en, för Sverige och den svenska skogsnäringen, viktig frågeställning. Klimatförändringarna och klimatpolitiken kommer att vara faktorer som formar förutsättningarna för morgondagens skogsbruk i norra Europa.

Överläggningen kan ses här.