Enaforsholmsrutornas nya inventering har startat – Aktuellt från KSLA nr 5-2023

Om det fortsatta arbetet med vegetationsprofilerna på KSLA:s donationsgård i västra Jämtland.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Inventeringsarbetet kom i gång enligt planerna i juli 2023. Arbetet genomfördes av två erfarna inventerare Tomas Staafjord och Ulf Ljusteräng.

Den här gången togs alla kärlväxter med, således alla gräs och halvgräs som inte alltid var med i inventeringarna 1973–1974. Vidare mossor och lavar. I vissa fall togs beläggexemplar och för att underlätta exakta bestämningar har ett stereomikroskop inköpts. Tomas ser nu fram emot ett mer eller mindre omfattande bestämningsarbete kommande höst.

En viktig nyhet har varit användandet av hopfällbara träramar om 1 x 1 meter för kvantitativa detaljinventeringar. Med hjälp av förskjutbara gummiband har varje kvadratmetersruta delats upp i 16 mindre rutor om 25 x 25 cm. I varje sådan småruta har samtliga kärlväxter och mossor registrerats.