Fiskar och fiske i Sverige


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Detta är en faktaspäckad djupdykning bland fiskar och fiske i Sverige, sammanställd av KSLA:s fiskekommitté 2004.

Fisk och skaldjur är viktiga delar i havens och sjöarnas ekosystem, samtidigt som de är betydelsefulla naturresurser. Samhället ansvarar för förvaltningen av dessa resurser, vare sig de exploateras eller inte. Viktiga instrument för detta är miljö- och fiskeripolitik, samt internationella överenskommelser. Fisket engagerar många människor och får allt större politisk betydelse.