Holzschlag und Mondphasen – Aberglaube oder Volksweisheit

Vagn J Brøndegaard i Bau- und möbelschreiner nr 11, 1970, s 102–103.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur inledningen

Die vier Mondphasen waren seir altersher für die Arbeit der Bauern, Gärtner und Förster maꞵgebend. Bei zunehmendem Mond, so meinte man, stiegen die Säfte in die Pflanzen empor, um bei abnehmendem in die Wurzel zurückzukehren.

 

Smart skogsbruk och månfaser – vidskepelse eller folklig visdom?

Månens fyra faser har alltid varit avgörande för jordbrukarnas, trädgårdsmästarnas och skogsmästarnas arbete. När månen växte trodde man att saften steg upp i växterna, bara för att återgå till rötterna när den gick tillbaka…