Indianische Veterinärmedizin

Vagn J Brøndegaard i Tierärztliche Umschau, nr 11, 1970, s 552–558.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur inledningen:

Der Name Indianer ist bekanntlidt ein Irrtum: Als Columbus 1492 in Amerika landete, glaubte er, er hätte den Seeweg nacht Indien gefunden. Auch in der Folgezecit wurden die ”Rothäute” in mancher Hinsicht von den ”Weiꞵen” falsch eingeschätzt. Erst spät entdeckte man, daꞵ die amerikanische Urbevölkerung eine hohe Kultur repräsentierte.

 

Indiansk veterinärmedicin

Ordet indian är känt för att vara ett misstag: när Columbus landade i Amerika 1492 trodde han att han hade hittat sjövägen till Indien. Även under följande tid bedömdes de ”rödhyade” i vissa avseenden felaktigt av de ”vita”. Det upptäcktes inte förrän sent att den amerikanska inhemska befolkningen representerade en hög kultur.