Jordbruksregleringen under 1900-talet – KSLAT nr 3-2023

KSLA har sedan 2019 arbetat med ett projekt om jordbruksregleringen under 1900-talet. Resultatet utkommer år 2024 som bok i KSLA:s historiska serie SOLMED (Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden).


Biblioteket är stängt 30 april! Mer information
Mer information

En samlad bild av jordbrukspolitiken i Sverige har saknats för perioden fram till EU-inträdet. Redogörelser över tillämpningen av jordbrukspolitiken fanns tidigare inte minst i de betänkanden som låg till grund för nya jordbrukspolitiska beslut. Men från 1980-talet saknas i stort sett sådana mer heltäckande översikter. De jordbrukspolitiska besluten 1977, 1985, 1990 och EU-inträdet 1995 beskrivs utförligt i boken. Däremot är beskrivningen mera översiktlig från införandet av spannmålstullar 1888 och fram till slutet av 1960-talet.

Den jordbrukspolitik som beskrivs i boken, och som till sina huvuddrag bestod under cirka 60 år, bedrevs under en tid av stark omvandling av jordbrukets teknik och metoder. Politiken behövde givetvis ta hänsyn till de yttre förändringar där mekaniseringen är central.