KSLA Nytt 1-2015


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Vårnumret 2015, med information från ett urval av akademiens aktiviteter. Ekobruk 2.0, vi tar E6:an mot framtiden. Ledande landsbygd – flykten från landsbygden, håller Sverige på att spricka isär? Så vaskar vi fram det gröna guldet, ett seminarium om biobränsle, politik och marknad. Nationellt skogsprogram – succé eller bara mer Ramlösa? Zero, den norska miljöstiftelsen med visionen att människors aktiviteter inte skada klimatet. Efter 20 år i EU – hur gick det med djurhälsan, livsmedelssäkerheten och produktionen? Tal om läckerheter – ett unikt tal för 225 år sedan som blivit bok och nu även ett boksläpp. Dessutom: Högtidssammankomsten – formalian, minglet, talen!

Du som hämtar pdf:n och öppnar den i din Acrobat Reader: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.