KSLA Nytt 1-2020


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur innehållet:

Skogen och Agenda 2030
Samspelet mellan de olika globala hållbarhetsmålen är komplext, även i skogslandskap. Kan miljöanalys hjälpa till? Ett seminarium.

Viltförvaltningsexkursion i Sörmland och Östergötland
KSLA:s viltförvaltningskommitté besökte flera vilttäta platser i jakten på goda processer och metoder för att hantera mål- och intressekonflikter.

Hållbar markanvändning – en avgörande faktor för klimatet
I höstas presenterades IPCC:s specialrapport om marken och klimatet vid ett KSLA-seminarium.

Att komma överens om vad ett ord betyder
– hur svårt kan det vara? Svårare än förväntat! Det konstaterades vid ett seminarium om skogliga begrepp och definitioner.

KSLA och klimatet
KSLA har alltid arbetat med klimatfrågor, men kanske inte på ett akademiövergripande sätt. Nu samlas akademien under ett tema: Klimat.

A. W. Bergstens pris
A. W. Bergstenpriset är ett av akademiens finaste och delas ut till person som väckt intresse för jordbruk. Men vem var A. W. Bergsten?

Kommitté med fokus på skador i skogen
Skogsskador har blivit heta på senare år, bl a med anledning av stormar och bränder. En ny KSLA-kommitté ser på skadornas dynamik och betydelse.

Och mer – trevlig läsning!

KSLA Nytt & Noterat publiceras endast digitalt, till pdf:n.

Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam) →

Du som hämtar och sparar pdf:n: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.

Om du vill ha KSLA Nytt & Noterat nr 1-2020 som en högupplöst pdf  (ca 13 MB), skicka ett meddelande till akademien@ksla.se.