KSLA Nytt 2-2012


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Kan jorden rädda Jorden? – om bonden som bot mot klimathot. Ska landsbygden kunna kommunicera – och hur ska det då gå till? Skogsriket, med värden för världen. Ökad primärproduktion kräver ändrade attityder. Förädling och genteknik ger oss allt bättre träd. Växande intresse för stadsodling. Med mera…