KSLA Nytt 2-2017


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur innehållet:

  • Det gäckande metanet.
  • Mark och vatten i ett förändrat klimat.
  • Grattis skogsägare – framtiden är ljus!
  • CAP 2030 – vilken jordbrukspolitik behöver vi?
  • Skogsägarens mål och samhällets mål – synergier, målkonflikter eller både och?
  • Värdekommittén på besök i Skåne.
  • Gammal dansk och boksamling.
  • RUFORM-besök.
  • Remisser, publikationer och mera!

Trevlig läsning!

Du som hämtar och sparar pdf:n: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.