KSLA om NNR 2022 – Aktuellt från KSLA nr 1-2023

KSLA underkänner dokumentet NNR 2022: ”Overview of food consumption and environmental sustainability in the Nordic and Baltic region”


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

De första nordiska näringsrekommendationerna kom 1981. Den nya, sjätte, upplagan (NNR 2022) planeras att publiceras under 2023. Förutom en uppdatering av rekommendationerna för energi, makro- och mikronäringsämnen kommer denna att innehålla evidensbaserade underlag för nationella livsmedelsbaserade kostråd och som inkluderar hållbarhets- och miljöfrågor.

Tyvärr är det KSLA:s uppfattning att texter, figurerna och tabellerna i dokumentet Översikt över livsmedelskonsumtion och miljömässig hållbarhet i Norden och Baltikum innehåller så många utelämnanden, irrelevanta fakta om svenska förhållanden och generella oklarheter att det är nödvändigt för NNR 2022 att presentera en ny version innan det är möjligt att gå vidare med livsmedelsbaserade näringsrekommendationer.

Generellt instämmer KSLA dock i de flesta av de tretton rekommendationerna.