KSLA Caseutmaning 2018 – KSLAT nr 1-2019


Biblioteket är stängt 30 april! Mer information
Mer information

Ett kommunikationskoncept som ökar förståelsen för skogens olika nyttor

Caseutmaningen är en pedagogisk modell för att lösa problem, ofta på kort tid. Utmaningarna ska lösas i grupper sammansatta på ett sådant sätt att gruppmedlemmarnas kunskaper kompletterar varandra. En jury bedömer gruppernas bidrag.

Den 26–28 oktober 2018 hölls KSLA:s Caseutmaning för fjärde gången. Arrangemanget lockade 14 engagerade unga deltagare.

2018 års utmaning gick ut på att ta fram ett kommunikationskoncept som ökar förståelsen för skogens olika nyttor, med koppling till FN:s globala hållbarhetsmål. Utmaningen handlade alltså om att finna sätt att få kommande generationer att förstå skogens värden för vårt samhälle.

Här är de fyra gruppernas olika lösningsförslag.

Text: Fyra deltagande grupper i KSLA Caseutmaning 2018.

Denna skrift publiceras endast i digital form, till pdf:n.

Du som hämtar pdf:n och sparar den: vi rekommenderar att du tittar på skriften tvåsidig/dubbelsidig med försättsblad i din Acrobat Reader.