Verksamhetsberättelse 2023 – KSLAT nr 1-2024

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2023.


Biblioteket är stängt 30 april! Mer information
Mer information

Innehåll:

Presesparet har ordet

Akademisekreterarens reflektioner från 2023

Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter • Mötesplatsen KSLA • Projekt • Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipendier, priser, belöningar

Donationsgårdarna: Barksätters egendom • Enaforsholm Fjällgård

Organisationen: Övergripande organisation • Operativ organisation • Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) • Uppföljning av KSLA:s miljöpolicy • Nya ledamöter • In memoriam • Personal

Ekonomin: Flerårsöversikt 2019–2023 • Fördelning av utdelade medel 2023

Bifogad pdf är lågupplöst.
Om du önskar en högupplöst pdf, skicka ett e-postmeddelande om det till akademien@ksla.se.

Akademiens ledamöter behöver inte beställa skriften, den kommer automatiskt.