Situationen i Sveriges hav och arbetet mot övergödning – KSLAT nr 6-2006


Biblioteket är stängt 30 april! Mer information
Mer information

Synen på arbetet mot övergödning förändras av en ny rapport av en grupp internationella havsforskare om situationen i haven runt Sverige. En av källorna till övergödning är lantbruket och för att belysa och diskutera konsekvenser för lantbrukets miljöarbete inbjöd KSLAs jordbruksavdelning till överläggningar och diskussion. Regeringens miljövårdsberedning kom i början av 2005 med en rapport om den alarmerande situationen i Östersjön som startade en ny debatt om orsakerna till situationen i havet.

Under våren tillsatte Naturvårdsverket en internationell oberoende expertgrupp för att utvärdera och råda i den svenska diskussionen om vad som orsakar situationen i haven som omger Sverige. Den högt ansedda gruppen av forskare kom under hösten med ett utkast på en rapport vars slutsatser väckte uppmärksamhet. Rapporten har sedan dess granskats och diskuteras av svenska forskare och myndigheter och finns nu i en slutlig version. Slutsatserna får mer eller mindre betydelse för det mesta av arbetet med att minska övergödningen av kust och hav som omger Sverige.