Mat med mervärden – Goda affärer – KSLAT nr 24-2003


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Om ekologisk mat, konsumenter och trender

Seminarium i samarbete med Ekologiskt Forum den 15 maj 2003
Sammanfattning av föredrag och diskussion

Ekologiskt forum är en öppen mötesplats för diskussion om ekologisk produktion som bildades under 2002. Dåvarande jordbruksministern föreslog att KSLA, som oberoende organisation inom jordbruksområdet, skulle bli huvudman för ett utvecklingsforum för ekologisk mat. Ekologiskt Forum ska bidra till ökad utveckling av ekologisk produktion och bidra med underlag för Sveriges position i dessa frågor inom EU.

Seminariets moderator var Svante Axelsson, generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen. Han betonade att ”värde” kan vara mycket olika saker. Det kan handla om nära och egoistiska saker som att man vill äta god mat, men även om osjälviska aspekter som att vilja bevara naturen i andra delar av världen. Ekologisk mat har även ett högt ekonomiskt
värde. Att köpa ekologisk mat höjer faktiskt BNP. Frågan är hur mycket vi orkar tänka på alla faktorer, hur goda konsumenter vi klarar av att vara.

Text: Nils Lindstrand

Endast digitalt publicerad.