Framtidsprojektet – KSLAT nr 3-2013

Framtidsprojektet är en mångvetenskaplig tankesmedja baserad på ett tvärsnitt av de många utbildningar som på ett eller annat sätt arbetar med naturresurshantering. Dessa unga akademiker har processat fram en bred bild av framtidens naturresursbruk sedd genom framtidens yrkesutövares ögon.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ett tankeexperiment om naturresursbruket 2063

Vi befinner oss femtio år in i framtiden och i en ny spännande värld. Världsbefolkningen uppgår nu till 10 miljarder människor. Tekniska innovationer har skapat nya möjligheter för hur vi lever våra liv, hur vi arbetar och hur vi ordnar vår vardag. I centrum för denna förändring står vårt brukande av naturresurserna och hur dessa nyttjas, förvaltas och omvandlas.

Samtidigt står människan inför nya utmaningar och förändringar som ligger bortom vår kontroll. Multiresistenta smittor, brist på fossila bränslen, folkvandring och invasiva arter är lika mycket del av vår vardag som internetbaserad äldrevård och kretsloppskunskap i grundskolan.

Framtidsprojektet är en mångvetenskaplig tankesmedja baserad på ett tvärsnitt av de många utbildningar som på ett eller annat sätt arbetar med naturresurshantering. Dessa unga akademiker har träffats sex gånger under juli 2012 till maj 2013 och uppgiften har bestått i att med hjälp av olika samtalsmetoder, rapporter och prognosrapporter från omvärlden samt inbjudna inspiratörer processa fram en bred bild av framtidens naturresursbruk sedd genom just framtidens yrkesutövares ögon.

Text: Framtidsprojektets deltagare.

 

KSLA emblem 200 o 1813-2013 t h