Ekosystemtjänster – KSLAT nr 4-2019


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Om äpplen och päron i skogen

Ekosystemtjänster är ett samlingsnamn för alla de nyttor som vi människor direkt och indirekt får av naturen. Begreppet har fått stort genomslag i debatt och politikutveckling.

KSLA:s Kommitté för skogens ekosystemtjänster har haft som främsta uppgift att se om begreppet kan innebära nya affärsmöjligheter för skogsägarna och/eller bidra till bättre beslutsfattande i skogen.

Kommittén anser att begreppet ekosystemtjänster är ett pedagogiskt bra sätt att visa allmänhet och beslutsfattare att vi på många olika sätt är beroende av naturen. Samtidigt är det abstrakt och spretigt, det går att räkna upp ett 30-tal ganska väsensskilda ekosystemtjänster från svensk skog. Det går inte att objektivt värdera dessa i förhållande till varandra. Det blir alltid en jämförelse mellan äpplen och päron och därför är begreppet av begränsat värde för en förvaltare av skog.

Sammanfattningsvis anser kommittén att begreppet främst tillför ny terminologi, inte ny kunskap eller nya verktyg för avvägningar.

Du som hämtar pdf:n och sparar den: vi rekommenderar att du tittar på skriften tvåsidig/dubbelsidig med försättsblad i din Acrobat Reader.

KSLAT 4-2019 som pdf.

Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam)

För lärare, KSLAT 4-2019 hos Utbudet.se