Lyft upp fisken!

Referat från en sportfiskekonferens i april 2005.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Vi människor har en benägenhet att glömma och gömma det som finns under vattenytan. Vi överutnyttjar eller misshandlar både miljön och djuren på ett sätt som vore omöjligt att försvara på torra land. Vi till och med subventionerar förstörelsen och överutnyttjandet.

Varför, när vi faktiskt vet bättre och tillräckligt? Det är fortfarande mörkt under vattenytan, men det finns många ljuspunkter och goda exempel på vad som görs och kan göras. Ungefär tre miljoner människor fiskar årligen med spö och sportfisket omsätter i dagsläget cirka fyra miljarder kronor. Här finns en utvecklingspotential! Flera svenska tillverkare av sportfiskeredskap är världsledande inom sina områden. Sportfisket genererar också allt fler arbetstillfällen och ofta i områden med traditionellt sett svag arbetsmarknad. Näringarna runt sportfisket är en hållbar framtidsresurs för utveckling inte minst i glesbygd.

Konferensen ”Lyft upp fisken!”, som arrangerades i anslutning till sportfiskemässan i Sollentuna i april 2005, gav en översikt över våra fiskresurser och sportfiskets plats i samhället och diskuterade vad som kan och måste göras för att utveckla sportfisket som näring och rekreation.