Månadens karta 2

Tre kartor som visar utvecklingen i Kindlamossen, Hällefors kommun. Kartorna visar hur det såg ut åren 1865–1867 och dessutom markanvändningen i området år 2018 ur två aspekter.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Informationen i den första, äldre kartan kommer från originalet till häradsekonomiska kartan från 1865–1867 och har digitaliserats och vektoriserats inom ett projekt på Kulturgeografiska institutionen år 2000, på uppdrag av dåvarande Skogsvårdsstyrelsen Värmland-Örebro.

Den andra kartan visar markanvändningen år 2018 enligt Nationella marktäckedata 2018. Skogen delas in i många olika klasser, som kan vara svåra att se skillnad på. Utmärkt på kartan är också bygränserna på 1800-talet så man enklare kan hitta på kartan.

Den tredje kartan visar markanvändningen år 2018 enligt Nationella marktäckedata 2018 samt skogstecken från kartan från 1865–1867. Man kan där jämföra vilken skog det finns idag och 2018 och för cirka 160 år sedan i området.