Mångfald inom biologisk mångfald på KSLA – Aktuellt från KSLA nr 7-2023

”Making peace with nature, is the defining task of the 21st century. It must be the top, top priority for everyone everywhere” – Antonio Guterres, FN:s generalsekreterare. Hur kan KSLA bidra med bästa möjliga kunskap för hur förlusten av biologisk mångfald kan vändas och hur ekosystemen kan återställas? Det var frågan för KSLA:s överläggningsämne den 9 november.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Fem ledamöter gav sina respektive perspektiv på förlusten av biologisk mångfald. I diskussionen betonades vikten av att få ut kunskapen om förlusten av biologisk mångfald, hur allt hänger samman och vilka åtgärder som kan vidtas här och nu, på allt från politisk nivå till den enskilda brukaren. Att kunskap finns om hur vi kan förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald och att det är det angeläget agera nu. Annan kunskap än den naturvetenskapliga är viktigt att lyfta för att omfamna helheten och nå framgång – där dialog är ett viktigt verktyg.

Här går det att se en inspelning av överläggningen.