Peter Hernquists Horticultura och Trägårdskonsten

Med inledning av Catharina Svala.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Inledningen Trädgård – skola för odling, Peter Hernquist och trädgården av Catharina Svala (1996), behandlar Hernquists arbete och dess betydelse för trädgårdskonsten, här publicerad som manus.

Horticultura och Trägårdskonsten kommer därnäst. De är opublicerade handskrifter från 1780-talet av Peter Hernquist vid Veterinärinrättningen i Skara. De är tolkade av Ivar Dyrendahl (1992) och noter, redigering och illustrationer är gjorda av Catharina Svala (1996).