Petrus Artedis Ichthyologia – Aktuellt från KSLA nr 1-2023

Om ett av fiskforskningens stora verk som nu finns för första gången på svenska.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

”Jag brann naturligtvis att få ingå vänskapsförbund med en yngling av ett så lysande intellekt.” Orden är Carl von Linnés och syftar på Petrus Artedi.

Mycket lite är känt om Artedis person och liv och en orsak är naturligtvis att han var blott 30 år gammal när han en mörk höstnatt i Amsterdam år 1735 drunknade i en av stadens många kanaler. Artedi var också notoriskt fåordig om sig själv i det han skrev, han förde ingen dagbok och det finns endast ett enda brev bevarat av hans hand, skrivet i Amsterdam strax innan han dog. Det finns heller inget porträtt av honom. Källäget är sålunda minst sagt magert. Artedi skriver dock själv i inledningen till boken Ichthyologia, att han redan vid åtta års ålder fattat tycke för naturstudier och börjat beskriva inhemska fiskar i vattendragen i Anundsjö socken i Ångermanland, där han var född. Artedi blir tidigt en ”ichthyophilus” som han kallar sig, en fiskälskare och bedriver efterforskningar i hembygden innan han började studera naturalhistoria och medicin i Uppsala 1724.

Petrus Artedi är en av vetenskapshistorien doldisar trots att han åstadkom samma grundläggande arbete för kunskapen om fiskar som Linné gjorde för växterna inom botaniken. Han är en portalgestalt för det moderna vetenskapliga studiet av fiskar och inom zoologin och boken bidrar i hög grad till att göra den svenska vetenskapshistoriens kulturarv rikare.

Till SOLMED nr 79 Ichthyologia.