PM Svensk havsfiskebibliografi


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Denna PM är avsedd att både redogöra för det arbete som gjorts med Svenskt havsfiske – En bibliografi, hur projektets läge ser ut idag samt vad som utifrån under projektet samlade erfarenheter rekommenderas som fortsättning, om en sådan önskas genomföras.

För att åskådliggöra detta har dispositionen valts till följande

 • Den ursprungliga tryckta versionen
 • Genomfört arbete från den tryckta versionen till idag: digitalisering och komplettering
 • Metod vid digitaliseringen
 • Metod vid kompletteringen, inkl. bland annat principer vid urval av litteratur
 • Möjlig framtida komplettering
 • Erfarenheter från arbetets gång

 

Bilagor:

 1. Periodika
 2. Lathund för inläggning i havsfiskebibliografins databas
 3. Lathund till att hitta texter i Libris
 4. Utdrag ur Libris för Svenskt havsfiske – En bibliografi
 5. Sida ur Svenskt havsfiske – En bibliografi
 6. Ifylld blankett ur databasen Svenskt havsfiske
 7. Inledning till Svenskt havsfiske – En bibliografi