Prästerskapets jordbruksstatistiska uppgifter å Tabellkommissionens Mortalitets- och Folkmängdstabeller åren 1802–1820


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information

Denna bibliografi är sammanställd 1948 av Siri Söderman, amanuens, fil. mag. och f.d. SCB-tjänsteman. Söderman har även skrivit om ”Källmaterial och litteratur till det svenska tabellverket” i ”Minnesskrift med anledning av den svenska befolkningsstatistikens 200-åriga bestånd” 1949.