Rätt väg eller återvändsgränd? – Aktuellt från KSLA nr 5-2023

Rapport från ett hybridseminarium den 31 augusti 2023.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Detta seminarium syftade till att diskutera EU-kommissionens förslag om nya genomiska tekniker (NGT). Kommer förslaget att leda till att vi faktiskt kan utveckla och odla robusta gensaxade grödor i EU? Eller kommer det att innebära ett fortsatt hinder för de nya grödorna?

Diskussionen speglade en stor optimism kring EU-kommissionens förslag, bland forskare och i livsmedelsbranschens olika produktionsled. Troligtvis kan förslaget gynna en hållbar utveckling, men det behöver finslipas, speciellt när det gäller: 1) antalet och omfånget av genetiska förändringar som ska tillåtas i grödorna, 2) regleringen av fältförsök som sker tidigt i växtförädlingen (innan sorter är klara för marknaden) och 3) uteslutningen av ekolantbruket från att använda NGT-växter.

Seminariet kan ses i efterhand här.

Här finns ett längre referat från seminariet.