S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden – Aktuellt från KSLA nr 2-2022

Rapport från ett hybridseminarium den 27 september 2022


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sedan drygt ett år tillbaka har akademien drivit ett klimatprojekt. Inom gruppen ”Bruka utan att förbruka” har några olika områden utkristalliserats varav materialförbrukning, som givetvis inkluderar bland annat fossil energi, är ett område. Ett annat område är den centrala frågan ”att producera mer med mindre” och då särskilt jordbruksprodukter.

Den 27 september 2022 arrangerades ett seminarium med rubriken S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden som hade resursförbrukning och behov som tema. Antalet deltagare var ca 75, varav hälften deltog på distans.

Halten av växthusgaser i atmosfären ökar exponentiellt. Positiva verkningar av arbetet i FN:s mellanstatliga klimatpanel (IPCC) och de internationella konferenser som hållits ses inte i statistiken. Lika allvarligt är att materialförbrukningen också ökar exponentiellt. Ju längre det dröjer innan utvecklingen kan böjas av i en mer hållbar riktning desto större blir det årliga betinget. Detta var den enkla, men samtidigt mycket komplexa, bakgrunden till seminariet.

Seminariet kan ses här.