SOLMED nr 19 Bergslaget och skogen


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

En skogschefs hågkomster från Stora Kopparbergs Bergslags AB åren 1940–1970

Skogsbruket har genomgått en omvälvande förändring under efterkrigstiden. Det är inte länge sedan allt arbete gjordes för hand med yxa och såg. Skogsarbetarna bodde i kojor och virket kördes med häst och släde till frusna flottningsleder men när motorsågen kom lades handredskapen undan, hästen ersattes av traktorn, körarna av entreprenörer och flottningen av lastbilar. Idag utförs arbetet av en mekaniserad maskin – skördaren – en skogarnas skördetröska.

Skogsarbetet har skildrats på olika sätt i dikt och verklighet. I denna bok får vi storskogsbrukets version av förändringen och dess bakomliggande krafter. Berättare är en av landets mera framstående skogsmän, Carl-Gustaf Sundberg, Stora Kopparbergs Bergslags AB:s skogschef under åren 1944–1971. Med inträngande blick och känsla för människors föreställning om skogen och naturen vägleder han läsaren genom mekaniseringsprocesser, kalhyggesdebatter och besprutningsideologier.

Carl-Gustaf Sundbergs hågkomster ligger så nära i tiden att många kan känna igen sig i händelser och företeelser. Ändå har utvecklingen gått så snabbt att hågkomsterna redan hunnit bli skogshistoria.

Författare: Carl-Gustaf Sundberg.

Inskannad pdf, kvaliteten är inte den bästa.