SOLMED nr 43 Columella Tolv böcker om lantbruk


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

En tvåtusenårig lantbrukslära från romarriket

Översättning från latin av Sten Hedberg och 12 nutida artiklar

Lucius Junius Moderatus Columellas lärobok Tolv böcker om lantbruk torde vara den bok som mest påverkat det europeiska jordbrukets utveckling och det ända in på 1800-talet! Nu presenteras den för första gången på svenska. Columella skildrar växtodling, husdjursskötsel och livsmedelshantering på ett praktiskt sätt. Hans kunskaper tillämpas i många fall fortfarande. Inte minst är hans kunskaper om växter och deras användning imponerande. Columella (född 4 e. Kr. död ca 70 e. Kr.) hade lärt sig lantbruk av sin farbror som var godsägare i södra Spanien, men kom senare att bruka en lantegendom i mellersta Italien. Eftersom det saknades användbara handböcker om lantbruk sammanställde han en sådan. Det blev tolv böcker – egentligen kapitel – med anspråk på fullständighet. Columella berättar levande, detaljerat och praktiskt initierat om hur ett lantbruk ska skötas, samtidigt som han ger en inblick i det sociala livet på landsbygden.

Columellas jordbrukslära visar hur växtodling och husdjursskötsel bedrevs. Han behandlar utförligt även trädgårdsskötsel, biodling, vinodling och hanteringen av livsmedel. Därmed förstår vi också hur livsmedelsförsörjningen kunde fungera i Romarriket. Hans djupa och breda kunskaper gör boken läsvärd för alla som är intresserade av romarrikets historia, men inte minst för personer verksamma inom dagens lantbrukssektor.

För att underlätta förståelsen av Columellas text och för att sätta in den i sitt historiska sammanhang har boken tolv artiklar som är specialskrivna av ämnesexperter. Texten har även försetts med ett sak- och personregister, samt ett utförligt växtregister.

Välkommen att läsa Columellas bok – ja, nästan höra honom berätta – om lantbrukandets möjligheter och svårigheter för nästan 2000 år sedan!

SOLMED nr 43 som pdf.