KSLA om coronaviruset (Covid-19)

Uppdaterad 2020-03-17

KSLA om Covid-19

När det gäller det nya coronaviruset (Covid-19) följer KSLA Folkhälsomyndighetens råd och rapportering. Rekommendationen är just nu att undvika att träffas i större grupper. Vid mindre möten gäller förstås fortfarande att alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det nya läget gör att KSLA har valt att ställa in alla större möten och seminarier fram till början av maj. Detta gäller även studieresor under perioden. Utvärdering av läget sker kontinuerligt.

Akademisammankomsten den 2 april, som arrangeras av Jordbruksavdelningen, kommer enbart att bestå av avdelningsmötet med möjlighet till deltagande via webb. Länkar till mötet och eventuella omröstningar samt material kommer att skickas ut till avdelningens ledamöter i god tid före mötet. Har du frågor kring avdelningsmötet vänligen kontakta Linda Cederlund, 08-5454 77 24, linda.cederlund@ksla.se

För arbetet i våra arbetsgrupper tipsar vi om möjligheten att delta via Skype eller Teams. Kontakta ansvarig kansliperson för tekniska möjligheter vid medverkan på distans.

Vi ber återigen den som känner minsta symptom på luftvägsinfektion, eller på annat sätt känner sig sjuk eller varit i kontakt med virussmittade personer att inte delta på plats i möten för att undvika smittspridning. Detta gäller fjorton dagar efter kontakten. Vi uppmanar även dig som tillhör riskgrupperna, att inte delta på plats i möten för att undvika att bli smittad.

KSLA:s kansli följer rekommendationerna och finns tillgängliga antingen på plats eller per telefon och mejl.

**********************************

2020-03-17:

Fakta från Folkhälsomyndigheten