KSLA om coronaviruset (Covid-19)

Uppdaterad 2020-05-19

KSLA om Covid-19

När det gäller det nya coronaviruset (Covid-19) följer KSLA Folkhälsomyndighetens råd och rapportering. Rekommendationen är att undvika att träffas i större grupper. Vid mindre möten gäller att alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Folkhälsomyndighetens rekommendationer sträcker sig året ut.

Tills vidare ställer KSLA in alla större fysiska möten och seminarier inkl studieresor. Däremot har vi utvecklat våra möjligheter att hålla digitala möten, webinarier o s v. Följ vad som händer under Aktiviteter.

Vid de mindre möten som anordnas i KSLA:s lokaler försöker vi t ex se till så att deltagarna kan sitta på tillräckligt avstånd från varandra och det är också möjligt att delta via t ex Teams. Kontakta ansvarig kansliperson för tekniska möjligheter vid medverkan på distans.

Vi ber den som känner minsta symptom på luftvägsinfektion, eller på annat sätt känner sig sjuk eller varit i kontakt med virussmittade personer att inte delta på plats i möten för att undvika smittspridning. Detta gäller fjorton dagar efter kontakten. Vi uppmanar även dig som tillhör riskgrupperna, att inte delta på plats i möten för att undvika att bli smittad.

KSLA:s kansli följer rekommendationerna och finns tillgängliga antingen på plats eller per telefon och mejl. Utvärdering av läget sker kontinuerligt.

**********************************

Till krisinformation.se – aktuell och bekräftad information om coronaviruset →

Fakta från Folkhälsomyndigheten:

2020-05-20