Publikationer

Här hittar du akademiens alla publikationer och KSLA-podden. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och även Småskrifter (tidigare Miscellania).


KSLA-podden 16: Multiskadad ungskog – vad är det, vad vet vi och varför pratar vi inte mer om det?

KSLA-podden: I norra Sverige är idag varannan tall svamp- eller betesskadad, något som får stora ekonomiska konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå. Hur ska man agera som skogsägare och varför talar vi inte mer om dessa problem?

Sökord: betesskadad ungskog | hållbart skogsbruk | multiskadad ungskog | skogsägare | svampangrepp | törskate

Läs mer

KSLA-podden: Nödvändigt med samarbete mot antibiotikaresistens

KSLA-podden: Vikten av arbete och samarbete mot antibiotikaresistens och vad som kan göras ytterligare för att inspirera globalt och lokalt till ökade insatser inom området är i fokus i detta avsnitt av KSLA-podden – välkommen till gröna samtal med KSLA!

Sökord: amr | Antibiotikaplattformen | antibiotikaresistens | djurhållning | hållbar livsmedelsproduktion | hållbart jordbruk

Läs mer

KSLA Nytt 4-2021

Transporternas betydelse för mat och klimat, livsmedelsberedskap, skogsskötsel och skogsskador, forskning om äganderätt och KSLA:s roll i skogsdebatten är en del av det som finns i detta nummer.

Sökord: ledamöter | livsmedel | priser | skog

Läs mer

KSLA-podden: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

KSLA-podden: Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla samhällets sektorer och politikområden. Boken som samtalet handlar om belyser vad detta skulle innebära, förändringar och utmaningar, men också att det finns lösningar och hopp!

Läs mer

KSLA-podden: Future Food Systems – genetic engineering in future agriculture

Modern biotechnology and genetic tools are important when climate changes force us to develop new tools to secure future crops. Professor Pamela Ronald, Annika Åhnberg and Anders Nilsson, in the webinar ”Future Food Systems”, participate in this podcast.

Sökord: genetic engineering | genome editing | hållbart skogs- och jordbruk | växtgenetik | Växtnoden

Läs mer

Jag skulle aldrig våga flyga med en skördetröska – KSLAT nr 3-2021

KSLA:s teknikkommitté rapporterar om sitt arbete som har handlat om framtidens teknik i jord- och skogsbruk och om behovet av rådgivning och kompetensförsörjning på teknikområdet.

Sökord: jordbruk | skogsbruk | teknik

Läs mer

KSLA Nytt 3-2021

Hållbarhet, teknik i jord- och skogsbruk, livsmedelssystem, kol i marken m m behandlas i höstnumret av KSLA Nytt & Noterat.

Sökord: jordbruk | klimat | livsmedel | skogsbruk | teknik

Läs mer

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så mycket? Lyssna på KSLA-podden så får du svar på detta och andra frågor! (2021-10-20)

Sökord: ekofysiologi | globala hållbarhetsmål | hållbar framtid | hållbarhet | idéhistoria | jord- och skogsbruk

Läs mer

Koll på kolet – KSLAT nr 2-2021

Om kolflödet i det svenska jordbruks- och livsmedelssystemet – en unik sammanställning av kolets kretslopp i den svenska värdekedjan för livsmedel, var i kedjan kolet binds in, lagras i mark och livsmedel och var svinn och läckage uppstår.

Sökord: jordbruk | klimat | kolflöde | livsmedel

Läs mer

KSLA-podden: Växtproteinerna på den framtida tallriken?

Varför är det nyttigare för kroppen att äta lite kött och fisk ofta än en helt växtbaserad kost? Hur får vi konsumenterna att välja närproducerade växtbaserade proteiner? Experterna samtalar om kost, hälsa, klimat och hållbarhet (2021-09-21).

Sökord: animaliska proteiner | framtida maten | hållbarhet | hälsa | klimat | kost | växtbaserade proteiner

Läs mer
VISA FLER