Publikationer

Här hittar du akademiens alla publikationer och KSLA-podden. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och även Småskrifter (tidigare Miscellania).


Aktuellt från KSLA nr 3-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång två referat med fokus på smittskydd för djur och två med fokus på skog. Dessutom ett par utlysningar och annat.

Sökord: aktiviteter | skog | smittskydd | utlysningar

Verksamhetsberättelse 2023 – KSLAT nr 1-2024

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2023.

Sökord: donationsgårdar | ekonomi | organisation | verksamhet

Slutrapport från KSLA:s Bioenergigrupp

Det pågår en intensiv debatt om samhällets användning av bioenergi. Här är en slutrapport från KSLA:s Klimatgrupp för bioenergi.

Sökord: biobränsle | bioenergi | skog

Aktuellt från KSLA nr 2-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång referat från ett antibiotikaseminarium, en sammankomst om svamp, flera utlysningar och annat.

Sökord: antibiotikaresistens | byggnadsverksamhet | svamp | utlysningar

Barksätter Manor

A little book about KSLA’s Manor in Sörmland and its history.

Sökord: agriculture | animal husbandry | forestry | history | research

KSLA Koncentrerar Östersjökommittén

Östersjökommitténs sammanfattning av sitt arbete perioden januari 2020–juni 2023.

Sökord: fiske | hav | jordbruk | livsmedelsproduktion | Östersjön

Aktuellt från KSLA nr 1-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång en del om livsmedelsförsörjning i olika sammanhang, lite om vikten av att skydda våra pollinatörer och annat.

Sökord: högtidssammankomst | livsmedelsförsörjning | pollinatörer

KSLA-podden 21: Livsmedelsförsörjningens hotbilder och dess konsekvenser

KSLA-podden berör den här gången den viktiga frågan om livsmedelsberedskap (2024-02-21)

Sökord: Försörjningsberedskapsprogrammet | hållbar framtid | krisberedskap | KSLA-podden | livsmedelsförsörjning

Risön vid Barksätter – vegetationen berättar öns historia

Vegetationsutvecklingen på ön har fotodokumenterats åren 2014 och 2022.

Sökord: Barksätter | vegetation

KSLAT nr 3-2023

Första numret med KSLAT:s nya form.

Sökord: djurhälsa | jordbrukspolitik | skogsbruk | teknik

VISA FLER