Publikationer

Här hittar du akademiens alla publikationer och KSLA-podden. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och även Småskrifter (tidigare Miscellania).


KSLA Nytt 2-2022

Den sista KSLA Nytt & Noterat, till hösten kommer nyhetsbrev med mera.

Sökord: fiske | forskning | hållbar framtid | mat | politik

Verksamhetsberättelse 2021 KSLAT 3-2022

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2021.

Sökord: donationsgårdar | ekonomi | organisation | verksamhet

KSLAT 2-2022 Svensk viltförvaltning nu och i framtiden

Resultatet av Viltförvaltningskommitténs arbete med att belysa den svenska viltförvaltningens styrkor och svagheter.

Sökord: vilt | viltförvaltning

KSLA-podden 17: Enaforsholm Fjällgård – fjällnatur, fjällvandring, fjällkurs och fjällglädje

KSLA-podden: Om Enaforsholm Fjällgård, Enaforsholmskursen samt om fjällnatur, fjällvandring, fjällvett, fjällhistoria, fjällföretagande och fjällglädje handlar senaste avsnittet (2022-03-25)

Sökord: Enaforsholm Fjällgård | enaforsholmskursen | fjällnatur | fjällvandring | fjällvett

KSLA Nytt 1-2022

Årets första nummer av KSLA Nytt & Noterat.

Sökord: EU | jordbruk | livsmedel | miljö | skogsbruk

KSLA-podden 16: Multiskadad ungskog – vad är det, vad vet vi och varför pratar vi inte mer om det?

KSLA-podden: I norra Sverige är idag varannan tall svamp- eller betesskadad, något som får stora ekonomiska konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå. Hur ska man agera som skogsägare och varför talar vi inte mer om dessa problem? (2022-01-12)

Sökord: betesskadad ungskog | hållbart skogsbruk | multiskadad ungskog | skogsägare | svampangrepp | törskate

KSLAT 1-2022 Stockholmskonferensen 50 år

Ett KSLAT-nummer i huvudsak om perioden från 1972, då FN:s första konferens om mänsklig miljö i världen hölls i Stockholm, fram till de utvecklingsmål vi arbetar med idag.

Sökord: historia | klimat | miljö | politik

KSLA-podden: Nödvändigt med samarbete mot antibiotikaresistens

KSLA-podden: Vikten av arbete och samarbete mot antibiotikaresistens och vad som kan göras ytterligare för att inspirera globalt och lokalt till ökade insatser inom området är i fokus i detta avsnitt av KSLA-podden – välkommen till gröna samtal med KSLA! (2021-12-17)

Sökord: amr | Antibiotikaplattformen | antibiotikaresistens | djurhållning | hållbar livsmedelsproduktion | hållbart jordbruk

KSLA Nytt 4-2021

Transporternas betydelse för mat och klimat, livsmedelsberedskap, skogsskötsel och skogsskador, forskning om äganderätt och KSLA:s roll i skogsdebatten är en del av det som finns i detta nummer.

Sökord: ledamöter | livsmedel | priser | skog

KSLA-podden: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

KSLA-podden: Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla samhällets sektorer och politikområden. Boken som samtalet handlar om belyser vad detta skulle innebära, förändringar och utmaningar, men också att det finns lösningar och hopp! (2021-12-09)

VISA FLER