Nya ledamöter

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien valde den 11 december 2014 in följande personer till ledamöter. De nya ledamöterna tar emot sina ledamotsbrev vid akademiens 203:e högtidssammankomst i Stockholms Stadshus den 28 januari 2015.

Hedersledamöter:

 • Professor emeritus Per-Ove Bäckström, Umeå (Skogssavdelningen)
 • Fil.dr.h.c. Christina Möller, Stockholm (Jordbruksavdelningen)

Svenska ledamöter i Allmänna avdelningen:

 • Särskild samordnare Mats Denninger, Tystberga
 • AgrD Thomas Hahn, Segeltorp
 • Chef Utveckling och Policy Jakob Lundberg, Stockholm
 • Generaldirektör Ingrid Petersson, Stockholm
 • Professor Lisbet Rausing, Sussex England
 • Professor Henrik G Smith, Lund
 • Forskningsledare Håkan Tunón, Uppsala

Utländska ledamöter i Allmänna avdelningen:

 • Professor Guðrún Gísladóttir, Reykjavik, Island
 • Professor John R Porter, Roskilde, Danmark

Svenska ledamöter i Jordbruksavdelningen:

 • Verkställande direktör Pär Bygdeson, Danderyd
 • Handläggare Andreas Davelid, Huskvarna
 • Agronom Eva Kaspersson, Stockholm
 • Lantbrukare Per Lindahl, Kristianstad
 • Verkställande direktör Ulrik Lovang, Gammalkil
 • Ordförande Gunnar Palme, Gnesta

Utländska ledamöter i Jordbruksavdelningen:

 • Agronomie- och forstmagister Christina Gestrin, Esbo, Finland
 • Forskare Carolyn Glynn, Uppsala/Saginaw (MI), USA
 • Husdjursagronom Albert Rolland, Saint-Amand-les-Eaux, Frankrike

Svenska ledamöter i Skogsavdelningen:

 • SkogD Lennart Ackzell, Jönköping
 • Director General Peter Holmgren, Bogor, Indonesien
 • Professor Håkan Olsson, Umeå
 • Universitetslektor Camilla Sandström, Dikanäs

Utländska ledamöter i Skogsavdelningen:

 • Docent Daniela Kleinschmit, Uppsala/Münden, Tyskland
 • Professor Cecil Konijnendijk van den Bosch, Lund/Maurik, Nederländerna
 • Ekonomie doktor, styrelseordförande Björn Wahlroos, Salo, Finland