Nya ledamöter

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien valde den 12 december 2013 in följande personer till ledamöter. De nya ledamöterna tar emot sina ledamotsbrev vid akademiens 202:a högtidssammankomst i Stockholms Stadshus den 28 januari 2014.

Hedersledamöter:

 • F d lantbruksrådet, VMD hc Inge Gerremo, Järfälla (Jordbruksavdelningen)
 • Professor Pelle Gemmel, Sundsvall (Skogsavdelningen)

Svenska ledamöter i Allmänna avdelningen:

 • Professor Ing-Marie Gren, Stockholm
 • Redaktör Jan-Olov Johansson, Uppsala
 • AgrD Anders Larsson, Vallåkra
 • Lantbrukare Bengt Persson, Ängelholm
 • Verkställande direktör Lena Söderberg, Stockholm

Utländska ledamöter i Allmänna avdelningen:

 • Professor of Environmental Sciences Gretchen C Daily, Kalifornien, USA
 • Verkställande direktör Johannes Dyring, Uppsala

Svenska ledamöter i Jordbruksavdelningen:

 • Agronom Gunilla Berg, Södra Sandby
 • Lantmästare Lars-Göran Svensson, Trollhättan
 • Agronom Lennart Wikström, Klågerup

Utländsk ledamot i Jordbruksavdelningen:

 • Koncernchef Asbjørn Børsting, Tapperhøj, Danmark

Svenska ledamöter i Skogsavdelningen:

 • Senior Vice President Uno Brinnen, Gävle
 • Enhetschef Jonas Brändström, Knivsta
 • SkogD Jonas Jacobsson, Sigtuna
 • Forskningschef Marie Larsson-Stern, Växjö
 • Sektionschef Ann Segerborg-Fick, Danderyd

Utländska ledamöter i Skogsavdelningen:

 • Professor Antti Asikainen, Joensuu, Finland
 • Project Manager Annemarie Bastrup-Birk, Nærum, Danmark
 • Professor Marco Marchetti, Rom, Italien
 • Professor Michal Marek, Brno, Tjeckien
 • Agronomie- och forstmagister Anders Portin, Esbo, Finland