Freja nr 6 2011


Jordbrukspolitiskt seminarium. Jordbruk och trädgårdsodling i städer och deras närhet. Ny etnobotanisk litteratur. Förbättringen av den statistiska beskrivningen av svenskt jordbruks utveckling. Skolväsendets skolor, något om skogsskolor och trädgårds- och lantbruksskolor. ANH:s nämnd.