SIFI-Nytt nr 5-2011


Genomlysning av tankesmedjan – behov att följa globala trender. Effektivare användning av mark – ett krav när land blir bristvara. Skogsbiståndet bör lära av både framgångar och misslyckanden. Erfarenheter från utvecklingen i Vietnam. Höga miljökrav och låg framtidstro begränsar utvecklingen i USA. Hur realistiska är förväntningarna på REDD? Restaurering av förstörda marker leder till uthållig användning. Bonn utmanar: restaurera 150 miljoner hektar skog och landskap! Om organisation av skogligt utvecklingssamarbete. Norrköpingsprotokollet för REDD+. Beredskap för överraskningar blir avgörande. Kalendarium.

Red: Fredrik Ingemarson.