Yttrande: Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter

Beredskapsflygplatser behövs över hela landet för att säkra samhällsviktiga flygtransporter. KSLA betonar i ett yttrande till Trafikverket den 2 september 2021 med anledning av rapporten ”Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter” (2021-08-04) vikten av att säkerställa tillgången till flygplatser för skogsbrandförsvar i glesbygdsområden med mycket skog. Med målet att skapa förmåga till ett likvärdigt tryggt skogsbrandförsvar i hela landet.


KSLA

Modernt svenskt skogsbrandförsvar bygger i hög grad på spaning, larmning och släckning från luften i nära samverkan med markburen släckning. Ett väl utrustat nätverk av flygplatser som ger god förmåga till luftburna insatser över hela det svenska skogslandet är en förutsättning för denna modell.

KSLA ser därför positivt på Trafikverkets aktuella förslag att utöka antalet beredskapsflygplatser till 22 stycken med väsentligt höjd budgetram. Därmed kommer skogsbrandförsvarets förmåga att förstärkas. Detta är viktigt i ett klimatläge med ökad frekvens av extrem skogsbrandrisk.

Men vi anser även att det behövs en fortsatt fördjupad analys från Trafikverket med fokus att, under brandsäsongen maj – augusti, säkerställa tillgången till flygplatser för skogsbrandförsvar i glesbygdsområden med mycket skog. Målet måste vara att skapa förmåga till ett likvärdigt tryggt skogsbrandförsvar i hela landet.

Läs hela yttrandet:

2021-09-02 KSLA Yttrande Trafikverkets rapport om Beredskapsflygplatser

 

Arbetsbyte och karriärväxling i de gröna näringarna

Webbinarium 6 okt om hur vi skapar utbildningar, arbeten och förutsättningar för nyföretagande i de gröna näringarna där individer kan växa och växla roller.

Platform on Sustainable Finance – Draft report on criteria for the EU Taxonomy

KSLA har lämnat synpunkter på ”The draft report on preliminary recommendations for technical screening criteria for the EU taxonomy” på förfrågan från The Platform on Sustainable Finance.

Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!