Yttrande: Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter

Beredskapsflygplatser behövs över hela landet för att säkra samhällsviktiga flygtransporter. KSLA betonar i ett yttrande till Trafikverket den 2 september 2021 med anledning av rapporten ”Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter” (2021-08-04) vikten av att säkerställa tillgången till flygplatser för skogsbrandförsvar i glesbygdsområden med mycket skog. Med målet att skapa förmåga till ett likvärdigt tryggt skogsbrandförsvar i hela landet.


KSLA

Modernt svenskt skogsbrandförsvar bygger i hög grad på spaning, larmning och släckning från luften i nära samverkan med markburen släckning. Ett väl utrustat nätverk av flygplatser som ger god förmåga till luftburna insatser över hela det svenska skogslandet är en förutsättning för denna modell.

KSLA ser därför positivt på Trafikverkets aktuella förslag att utöka antalet beredskapsflygplatser till 22 stycken med väsentligt höjd budgetram. Därmed kommer skogsbrandförsvarets förmåga att förstärkas. Detta är viktigt i ett klimatläge med ökad frekvens av extrem skogsbrandrisk.

Men vi anser även att det behövs en fortsatt fördjupad analys från Trafikverket med fokus att, under brandsäsongen maj – augusti, säkerställa tillgången till flygplatser för skogsbrandförsvar i glesbygdsområden med mycket skog. Målet måste vara att skapa förmåga till ett likvärdigt tryggt skogsbrandförsvar i hela landet.

Läs hela yttrandet:

2021-09-02 KSLA Yttrande Trafikverkets rapport om Beredskapsflygplatser

 

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så…

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…

KSLA:s yttrande över Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter

KSLA har yttrat sig över Artskyddsutredningens betänkande (SOU 2021:51) ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar”.

Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

29 okt: Den biologiska mångfalden är hotad – men hur viktig är den? Välkommen till digitalt boksamtal på KSLA om årets viktigaste bok, ”Biologisk…