Yttrande: Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter

Beredskapsflygplatser behövs över hela landet för att säkra samhällsviktiga flygtransporter. KSLA betonar i ett yttrande till Trafikverket den 2 september 2021 med anledning av rapporten ”Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter” (2021-08-04) vikten av att säkerställa tillgången till flygplatser för skogsbrandförsvar i glesbygdsområden med mycket skog. Med målet att skapa förmåga till ett likvärdigt tryggt skogsbrandförsvar i hela landet.


Modernt svenskt skogsbrandförsvar bygger i hög grad på spaning, larmning och släckning från luften i nära samverkan med markburen släckning. Ett väl utrustat nätverk av flygplatser som ger god förmåga till luftburna insatser över hela det svenska skogslandet är en förutsättning för denna modell.

KSLA ser därför positivt på Trafikverkets aktuella förslag att utöka antalet beredskapsflygplatser till 22 stycken med väsentligt höjd budgetram. Därmed kommer skogsbrandförsvarets förmåga att förstärkas. Detta är viktigt i ett klimatläge med ökad frekvens av extrem skogsbrandrisk.

Men vi anser även att det behövs en fortsatt fördjupad analys från Trafikverket med fokus att, under brandsäsongen maj – augusti, säkerställa tillgången till flygplatser för skogsbrandförsvar i glesbygdsområden med mycket skog. Målet måste vara att skapa förmåga till ett likvärdigt tryggt skogsbrandförsvar i hela landet.

Läs hela yttrandet:

2021-09-02 KSLA Yttrande Trafikverkets rapport om Beredskapsflygplatser

 

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.