Yttrande: Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter

Beredskapsflygplatser behövs över hela landet för att säkra samhällsviktiga flygtransporter. KSLA betonar i ett yttrande till Trafikverket den 2 september 2021 med anledning av rapporten ”Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter” (2021-08-04) vikten av att säkerställa tillgången till flygplatser för skogsbrandförsvar i glesbygdsområden med mycket skog. Med målet att skapa förmåga till ett likvärdigt tryggt skogsbrandförsvar i hela landet.


Modernt svenskt skogsbrandförsvar bygger i hög grad på spaning, larmning och släckning från luften i nära samverkan med markburen släckning. Ett väl utrustat nätverk av flygplatser som ger god förmåga till luftburna insatser över hela det svenska skogslandet är en förutsättning för denna modell.

KSLA ser därför positivt på Trafikverkets aktuella förslag att utöka antalet beredskapsflygplatser till 22 stycken med väsentligt höjd budgetram. Därmed kommer skogsbrandförsvarets förmåga att förstärkas. Detta är viktigt i ett klimatläge med ökad frekvens av extrem skogsbrandrisk.

Men vi anser även att det behövs en fortsatt fördjupad analys från Trafikverket med fokus att, under brandsäsongen maj – augusti, säkerställa tillgången till flygplatser för skogsbrandförsvar i glesbygdsområden med mycket skog. Målet måste vara att skapa förmåga till ett likvärdigt tryggt skogsbrandförsvar i hela landet.

Läs hela yttrandet:

2021-09-02 KSLA Yttrande Trafikverkets rapport om Beredskapsflygplatser

 

Dags att nominera till Anders Walls Landsbygdsstipendium, 200 000 kr!

20/10: Unga entreprenörer, 20–35 år, som genom ny­skapande insatser bidrar till lands­bygdens utveckling, kan nomineras.

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA…