Tankar till Ukraina

Akademien uttrycker sitt stöd till Ukraina.


Dear Academician Iaroslav Gadzalo,

On behalf of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry we are devestated over the situation in Ukraine and are expressing our full support and solidarity to the people in the country including the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. We deeply support the initiative from the Agricultural Research-Development Station Braila, which has offered to provide not only accommodation, but also jobs and food etc.

We also warmly support the offer from the management of the Vegetal Genetic Resources Bank ”Mihai Cristea” Suceava for moving the genetic material to Suceava from the Kharkov Gene Bank, Ukraine, in order to secure it during the military conflict.

Warm and supportive regards,

Jan Fryk, president

Eva Pettersson, Secretary General and CEO

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald eller biodiversitet är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. FN uppmärksammar området…

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen…