Tankar till Ukraina

Akademien uttrycker sitt stöd till Ukraina.


Dear Academician Iaroslav Gadzalo,

On behalf of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry we are devestated over the situation in Ukraine and are expressing our full support and solidarity to the people in the country including the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. We deeply support the initiative from the Agricultural Research-Development Station Braila, which has offered to provide not only accommodation, but also jobs and food etc.

We also warmly support the offer from the management of the Vegetal Genetic Resources Bank ”Mihai Cristea” Suceava for moving the genetic material to Suceava from the Kharkov Gene Bank, Ukraine, in order to secure it during the military conflict.

Warm and supportive regards,

Jan Fryk, president

Eva Pettersson, Secretary General and CEO

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on…

Aktuellt från KSLA nr 3-2022

Bl a en kort beskrivning av bibliotekets arbete med en klippsamling om GMO-läget från 1990-talet till en bit in på 2010-talet.

Särskilda öppettider för biblioteket i december och jul- och nyårshelgerna

Under december håller biblioteket stängt alla torsdagar (1/12, 8/12, 15/12). Helt stängt från 22/12 för att öppna igen måndag 9 januari.

KSLAT nr 7-2022 Friska skogar – så når vi dit

Detta nummer av KSLA:s tidskrift ger en sammanfattning av tre års arbete i KSLA:s skogsskadekommitté.