Tankar till Ukraina

Akademien uttrycker sitt stöd till Ukraina.


Dear Academician Iaroslav Gadzalo,

On behalf of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry we are devestated over the situation in Ukraine and are expressing our full support and solidarity to the people in the country including the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. We deeply support the initiative from the Agricultural Research-Development Station Braila, which has offered to provide not only accommodation, but also jobs and food etc.

We also warmly support the offer from the management of the Vegetal Genetic Resources Bank ”Mihai Cristea” Suceava for moving the genetic material to Suceava from the Kharkov Gene Bank, Ukraine, in order to secure it during the military conflict.

Warm and supportive regards,

Jan Fryk, president

Eva Pettersson, Secretary General and CEO

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång…