Nytt nyhetsbrev från Växtnoden


Projektet Växtnoden har kommit ut med ett nytt nyhetsbrev. Redaktör är Lisa Beste som är frilansskribent/journalist och har doktorerat i växtfysiologi.

Till nyhetsbrev nr 3-2022.

Till tidigare nyhetsbrev och övrig kommunikation från Växtnoden.


Foto: Ansgar Koreng.

Biblioteket stänger kl 17 torsdag 7 december!

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Månadens karta 8

December 2023: Karta som visar fastigheter i södra Sverige som är häradsallmänningar idag.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…