Växtnoden kommunikation

Växtnoden använder flera kanaler för att återkommande berätta om sin verksamhet och om den utveckling som pågår. Till exempel  länkar vi till webbinarier och liknande. Längre fram kommer det också att spelas in poddavsnitt.


Pressmeddelanden

2021


Nyhetsbrev

2021

2020


Aktiviteter

Aktiviteter av intresse som hållits före projektet Växtnodens tillkomst tas också upp här.


Bioeconomy – from pathways to practice

This webinar, on June 6, will investigate different pathways to the bioeconomy,…

Växtnoden – ny kontaktpunkt för modern växtförädling

Växtnoden är en aktiv kunskapsbank när det gäller modern växtförädling. Noden samlar…

Öppet hus på Enaforsholm Fjällgård

Välkommen till öppet hus den 24–25 juli på Enaforsholm Fjällgård! Fjälledare, fotografer,…

Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr

Webbinariet 18 juni tydliggör de problem som finns i ungskogen i norr…