Växtnoden kommunikation

Växtnoden använder flera kanaler för att återkommande berätta om sin verksamhet och om den utveckling som pågår. Till exempel  länkar vi till webbinarier och liknande. Längre fram kommer det också att spelas in poddavsnitt.


Pressmeddelanden

2021


Nyhetsbrev

2021

2020


Aktiviteter

Aktiviteter av intresse som hållits före projektet Växtnodens tillkomst tas också upp här.


KSLA har utnämnt 2021 års Wallenbergprofessorer

Akademien har beslutat utnämna två KSLA-Wallenbergprofessorer, professor Irena Creed från Kanada och professor Andrea Doeschl-Wilson från Skottland.

Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder?

En ny informations- och diskussionsträff den 26 augusti på Barksätters egendom för särskilt inbjudna för att följa upp de strategier och beslut hur man…

Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam

Svensk sockerbetsodling är temat för Håstadiusprisseminariet den 24 november. Det arrangeras i samarbete med årets pristagare Robert Olsson och vänder sig till alla intresserade…

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.