Växtnoden kommunikation

Växtnoden använder flera kanaler för att återkommande berätta om sin verksamhet och om den utveckling som pågår. Till exempel länkar vi till webbinarier och liknande. Längre fram kommer det också att spelas in poddavsnitt.


KSLA

Pressmeddelanden

2021


Nyhetsbrev

För att ta del av Växtnodens nyhetsbrev, skicka ett meddelande till anders.nilsson@slu.se.

2023

2022

2021

2020


Aktiviteter

Aktiviteter av intresse som hållits före projektet Växtnodens tillkomst tas också upp här.


Artiklar


Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.