Växtnoden kommunikation

Växtnoden använder flera kanaler för att återkommande berätta om sin verksamhet och om den utveckling som pågår. Till exempel  länkar vi till webbinarier och liknande. Längre fram kommer det också att spelas in poddavsnitt.


Pressmeddelanden

2021


Nyhetsbrev

2021

2020


Aktiviteter

Aktiviteter av intresse som hållits före projektet Växtnodens tillkomst tas också upp här.


KSLA Nytt 3-2021

Hållbarhet, teknik i jord- och skogsbruk, livsmedelssystem, kol i marken m m behandlas i höstnumret av KSLA Nytt & Noterat.

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så…

Hållbara affärsmodeller för svensk mat

25 okt: Detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna belyser svåra frågeställningar och möjliga lösningar när det gäller hållbara affärsmodeller för svensk mat.

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…