Bengt-Olov Gunnarson ny styrelseordförande på Hushållningssällskapens Förbund

Jordbruksavdelningens ordförande Bengt-Olov Gunnarson valdes till ny ordförande vid Hushållningssällskapens årsstämma den 29 maj.


Bengt-Olov är ordförande i KSLA:s jordbruksavdelning sedan 2022 och ledamot av KSLA:s kollegium. Han har med sin bakgrund som lantbrukare i Östergötland under många år ett livslångt engagemang för lantbruket. Han

Bengt-Olovs Gunnarsons tid som styrelseordförande för Lantmännen från 2012 till 2017 och hans tidigare roll som styrelseledamot i Lantmännen har gett honom värdefulla insikter och kunskap om den gröna sektorns utmaningar. Även erfarenheter genom Lantmännens internationella verksamhet kommer väl till pass i nya rollen. Han har tidigare även varit ordförande för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare och Svensk Raps AB samt engagerad i Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF.

Länk till Hushållningssällskapets pressmeddelande: Bengt-Olov Gunnarson ny styrelseordförande på Hushållningssällskapens Förbund | Hushållningssällskapet (mynewsdesk.com)

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.