Biologiska mångfalden i skogen – vad behöver vi veta?

Akademisammankomst

En viktig förutsättning för biologisk mångfald i skogen är tillgång på och samsyn kring fakta. Vid denna sammankomst diskuterar KSLA:s ledamöter hur vi kan öka kunskapen om tillståndet och förändringen av biologisk mångfald i den svenska skogen samt vilket förändringsarbete som krävs. Detta är grundläggande för att åstadkomma en mer konstruktiv diskussion och öka samsynen kring förvaltningen av den biologiska mångfalden och de värden den representerar.


Biologiska mångfalden i skogen – vad behöver vi veta? Mer information

Debatten om biologisk mångfald i de svenska skogarna tar sin utgångspunkt i FN:s mål för Ekosystem och biologisk mångfald. Vad är det som gör att diskussionerna tar de former som de gör? Vad behövs för att diskussionerna ska bli mer konstruktiva?

En förklaring kan vara att samsyn saknas om olika faktabaser och vad som kan utläsas ur dessa. Andra förklaringar kan vara att perspektiven på förvaltning av våra skogar är olika och att data inte räcker för att ensamt visa hur vi värderar biologisk mångfald eller hur vi borde agera. Målet för dagen är att ge inspel till KSLA:s fortsatta arbete med biologisk mångfald.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…