Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

Seminarium

Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då? Mer information

Seminariet webbsänds här!

Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

Livsmedelsexport är en central del av den nationella svenska livsmedelsstrategin. Idag exporteras årligen svenska livsmedel till ett värde av cirka 50 miljarder kr, vilket motsvarar 30 % av produktionsvärdet. Det finns dock potential för en betydligt större export. Svenska jordbruksråvaror och livsmedel av god kvalitet har en allt viktigare roll att spela på en global marknad med växande befolkning och ökande köpkraft. Business Sweden har satt som mål att till år 2030 öka exportandelen till 50 % av produktionsvärdet för livsmedelssektorn, vilket motsvarar en fördubbling av exporten till 100 miljarder kr.

Syftet för seminariet är att belysa hur livsmedelssektorns aktörer, från företag till offentlig förvaltning, gemensamt kan nå målet om en fördubbling av exporten.

Vi kommer att få höra om regeringens syn på och strategi för ökad svensk livsmedelsexport och om erfarenheter från Business Swedens livsmedelsexportprogram ”Try Swedish”, som nu har varit igång under två år, samt hur Livsmedelsverket främjar företagens exportambitioner. Macklean beskriver teorin bakom en lyckad exportstrategi och vi får också ta del av exempel från tre storleksmässigt olika företag över praktiskt förvärvade erfarenheter inom exportområdet. Slutligen blir det en jämförelse med det finska livsmedelsexportprogrammet, Food From Finland. Vad kan Sverige lära av de finska erfarenheterna och finns det gemensamma framtida möjligheter för nordiska lantbruks- och livsmedelsföretag på den växande globala marknaden?

Arrangör för seminariet är Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens kommitté för livsmedelsproduktionens värdekedja. Seminariet riktar sig till alla aktörer inom livsmedelskedjan och huvudfokus är att skapa en arena där olika intressenter möts.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

 

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…