Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

Seminarium

Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då? Mer information

Seminariet webbsänds här!

Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

Livsmedelsexport är en central del av den nationella svenska livsmedelsstrategin. Idag exporteras årligen svenska livsmedel till ett värde av cirka 50 miljarder kr, vilket motsvarar 30 % av produktionsvärdet. Det finns dock potential för en betydligt större export. Svenska jordbruksråvaror och livsmedel av god kvalitet har en allt viktigare roll att spela på en global marknad med växande befolkning och ökande köpkraft. Business Sweden har satt som mål att till år 2030 öka exportandelen till 50 % av produktionsvärdet för livsmedelssektorn, vilket motsvarar en fördubbling av exporten till 100 miljarder kr.

Syftet för seminariet är att belysa hur livsmedelssektorns aktörer, från företag till offentlig förvaltning, gemensamt kan nå målet om en fördubbling av exporten.

Vi kommer att få höra om regeringens syn på och strategi för ökad svensk livsmedelsexport och om erfarenheter från Business Swedens livsmedelsexportprogram ”Try Swedish”, som nu har varit igång under två år, samt hur Livsmedelsverket främjar företagens exportambitioner. Macklean beskriver teorin bakom en lyckad exportstrategi och vi får också ta del av exempel från tre storleksmässigt olika företag över praktiskt förvärvade erfarenheter inom exportområdet. Slutligen blir det en jämförelse med det finska livsmedelsexportprogrammet, Food From Finland. Vad kan Sverige lära av de finska erfarenheterna och finns det gemensamma framtida möjligheter för nordiska lantbruks- och livsmedelsföretag på den växande globala marknaden?

Arrangör för seminariet är Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens kommitté för livsmedelsproduktionens värdekedja. Seminariet riktar sig till alla aktörer inom livsmedelskedjan och huvudfokus är att skapa en arena där olika intressenter möts.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

 

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…