Skogens rödlista 2050 – kortare, längre eller bara annorlunda?

Akademisammankomst

Endast akademiledamöter och särskilt inbjudna.


Skogens rödlista 2050 – kortare, längre eller bara annorlunda? Mer information

Filminspelning

Få saker har påverkat spelplanen för svenskt skogsbruk så mycket som rödlistan. Den ingår i underlaget till de politiskt satta miljömål som rör skogen – samtidigt som den ofta används som ”tillhygge mot hyggen” i skogsdebatten. Idag finns ca 2 000 skogsarter på rödlistan.

Denna akademisammankomst har temat ”Skogens rödlista 2050”.

Den svenska skogen förändras i rask takt. Stora arealer undantas sedan början av 1990-talet från traditionellt skogsbruk genom naturreservat, biotopskydd, frivilliga avsättningar och hänsyns-tagande i samband med avverkningar. Träden i dessa miljöer blir allt äldre och vi kommer med tiden att få ett allt tätare nätverk av allt mer urskogslika miljöer i landskapet. Denna utveckling har redan visat sig i form av ökade volymer död ved och gamla träd. Samtidigt sjunker slutåldrarna i produktionsskogen och andelen gran växer.

Hur kan detta sammantaget tänkas påverka skogens rödlista? Blir den kortare, längre eller bara annorlunda? Svaret på den frågan är en liten men viktig pusselbit i en betydligt större fråga: är dagens skogsbruk hållbart?

För mer information och program se ovanstående pdf-inbjudan.

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…