Skogens rödlista 2050 – kortare, längre eller bara annorlunda?

Akademisammankomst

Endast akademiledamöter och särskilt inbjudna.


Skogens rödlista 2050 – kortare, längre eller bara annorlunda? Mer information

Filminspelning

Få saker har påverkat spelplanen för svenskt skogsbruk så mycket som rödlistan. Den ingår i underlaget till de politiskt satta miljömål som rör skogen – samtidigt som den ofta används som ”tillhygge mot hyggen” i skogsdebatten. Idag finns ca 2 000 skogsarter på rödlistan.

Denna akademisammankomst har temat ”Skogens rödlista 2050”.

Den svenska skogen förändras i rask takt. Stora arealer undantas sedan början av 1990-talet från traditionellt skogsbruk genom naturreservat, biotopskydd, frivilliga avsättningar och hänsyns-tagande i samband med avverkningar. Träden i dessa miljöer blir allt äldre och vi kommer med tiden att få ett allt tätare nätverk av allt mer urskogslika miljöer i landskapet. Denna utveckling har redan visat sig i form av ökade volymer död ved och gamla träd. Samtidigt sjunker slutåldrarna i produktionsskogen och andelen gran växer.

Hur kan detta sammantaget tänkas påverka skogens rödlista? Blir den kortare, längre eller bara annorlunda? Svaret på den frågan är en liten men viktig pusselbit i en betydligt större fråga: är dagens skogsbruk hållbart?

För mer information och program se ovanstående pdf-inbjudan.

 


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor diskuteras vid webbinariet.

EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…