Wallenberg Seminar: Rewilding as a New Paradigm for Nature Conservation?

Seminarium

This Wallenberg Seminar will bring together leading rewilding researchers, conservation scientists, and practitioners to discuss and evaluate which role rewilding could play in Swedish conservation policy and practice.


Filmrecording
Part 1

Part 2

Rewilding as a conservation approach has recently gained attraction. A rewilding strategy puts a strong focus on restoring ecosystem complexity (e.g., multi-aged forests), natural disturbance regimes (e.g., natural fires and floods) and trophic networks (e.g., bringing back large carnivores and herbivores). Through this, rewilding seeks to bolster ecosystem resilience while at the same time protecting biodiversity.

But what are appropriate baselines for evaluating natural conditions? What are possible targets and endpoints for a rewilding strategy? Will rewilding conflict with the protection of cultural landscapes and farmland biodiversity? And where in Sweden, and at which spatial scale, could rewilding visions be formulated and implemented?

The Wallenberg seminar will bring together leading rewilding researchers, conservation scientists, and practitioners to discuss these questions and evaluate which role rewilding could play in Swedish conservation policy and practice. The seminar will be held partly in Swedish.

Chair: Professor Tobias Kümmerle, Head of Conservation Biogeography Lab, Humboldt-University Berlin, Germany


Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och luft med hjälp av växter. Experter diskuterar aktuell forskning och praktiska tillämningar inom området, i Sverige och utomlands.

Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och…

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot AMR och antibiotikaresistens?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…