Anpassning till klimatförändringar – särskilt avseende vattnets roll i jord- och skogsbruk

Seminarium

Anpassning till klimatförändringar – särskilt avseende vattnets roll i jord- och skogsbruk Mer information
Mer information

Anpassning till klimatförändringar – särskilt avseende vattnets roll i jord- och skogsbruk

Många av riskerna förknippade med klimatförändringen och behoven att hantera och anpassa oss till dem handlar om vatten: framtidens dräneringsbehov, översvämningar, dammsäkerhet, vattenförsörjning, och dylikt. Men vad är den svenska strategin för att hantera kommande risker, osäkerheter och anpassningsbehov? Vilket tidsperspektiv bör vi arbeta med och hur ligger Sverige till i förhållande till andra länder när det gäller anpassningsstrategi och risk- och osäkerhetshantering?

Det här seminariet belyser och diskuterar strategin, ansvarsfördelningen och arbetet med svensk klimatanpassning, särskilt avseende förändringar av vattenkvalitet och vattenkvantitet och deras kopplingar till jord- och skogsbruk. Viktiga frågor handlar om vad vi vet och gör idag, vilka de viktigaste riskerna är, hur de hanteras och av vem, var de viktigaste osäkerheterna finns i analyser och metoder för riskhantering och anpassningsplanering. Frågorna gäller också vad vi behöver mer kommunikation kring, delaktighet i och/eller kunskap om för att bättre, säkrare och effektivare möta klimatdrivna vattenförändringar.

 

Program

Moderator   Ragnar Elmgren, Stockholms universitet

09.00 Samling och registrering
09.30 Välkomna
Lennart de Maré, ordförande kommittén för vattenfrågor, KSLA
  Strategier för klimatanpassning
9.40 Klimatanpassning i europeiskt perspektiv
Jürgen Salay, Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för klimatfrågor
10.20 Klimatanpassning i Sverige: sammanfattande perspektiv och vattenexempel
Georgia Destouni, Stockholm universitet
10.40 Kaffe
  Fallstudie Mälaren
11.10 Konsekvenser av översvämning i Mälaren
Anna Höglund, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
11.40 Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning
Ingemar Skogö, utredare
12.20 Lunch
  Anpassningsforskning
13.20 Klimatförändringar, effekter och anpassning
Oskar Wallgren, Stockholm Environment Institute (SEI), forskningsprogram Mistra-SWECIA
13.50 Skogsbrukets anpassning till klimatförändringar, med fokus på vatten
Hjalmar Laudon, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå, forskningsprogram Mistra-Future Forests
14.20 Kaffe
14.40 Strategier för anpassning med risk- och osäkerhetshantering
Emily Boyd, Stockholms universitet, forskningsprogram EkoKlim
15.10 Diskussion med föreläsare och publik
Diskussionsledare: Johan Kuylenstierna, SEI
16.20 Sammanfattning
Johan Kuylenstierna, SEI
16.30 Avslutning

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…