Klimatmötet i Köpenhamn – Ett fall framåt för skogsbruket?

Seminarium

Klimatmötet i Köpenhamn – Ett fall framåt för skogsbruket? Mer information

Klimatmötet före jul i Köpenhamn ledde inte fram till några avgörande överenskommelser men skogen fick en välförtjänt framträdande roll på mötet. Det framstår allt mer att skog och skogsbruk utgör en viktig pusselbit i klimatarbetet.

På seminariet den 21 april kommer Hans Nilsagård (Kansliråd i Jordbruks-departementet) som representerade Sverige och EU vid mötet i Köpenhamn att ge en kort beskrivning av målen med och resultatet av mötet. Vidare kommer han att beskriva skogens roll i förhandlingarna ur såväl ett internationellt som svenskt perspektiv.

Företrädare för naturvård, myndigheter och skogsnäring kommer därefter att ge sina synpunkter på hur resultaten från Köpenhamn och de bakom-liggande drivkrafterna påverkar de intressen de företräder med fokus på svensk skog och svenskt skogsbruk.


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…