Ska landsbygden kunna kommunicera?– och hur ska det då gå till?

Seminarium

Ska landsbygden kunna kommunicera?– och hur ska det då gå till? Mer information

För att se webbsändning, klicka här

Ska landsbygden kunna kommunicera?– och hur ska det då gå till?

Att det fasta telefonnätet med kort varsel skulle försvinna från många av våra landsbygdsbyar kom som chock för de drabbade. Kunde det verkligen vara möjligt att telefonen skulle tas ifrån människor på landet? Var inte möjligheten att kunna ringa en alldeles självklar mänsklig rättighet i vårt svenska samhälle? Trygghetslarmet? Faxen? Kortdragaren? Funktioner som är helt nödvändiga för fungerande företag och ett fungerande samhälle togs hastigt bort.

VEM har bestämt det? VARFÖR är det INGEN som gör något? Det är frågor som dryftats under hösten när landsbygdsbor träffats i byns affärer, på älgpasset eller hjortronmyren. HUR långt BAKEFTER ska landsbygden få komma? Är det inte dags att sätta ner foten nu? Hur är det med demokrati och jämlikhet?

Frågor om landsbygdens infrastruktur har varit på agendan under många år på såväl kommunal nivå som på läns- och riksnivå. Det är många som arbetar med kommunikationsproblematiken och många som försöker hitta vägar framåt. Och det finns lösningar. Det finns erfarenheter och insikter. Men det finns också svårigheter och stora hinder.

Detta seminarium kommer att belysa den stora utmaningen i att det glesbebodda Sverige ska ha samma möjlighet till snabb och effektiv kommunikation som det urbana Sverige.

Program

Moderator: Stefan Jahge, The Stefan Jahge Experience

13.00 Välkomna
Svante Nilsson, KSLA:s kommitté för landsbygdsutveckling
13.10 Kommunikation på landsbygden har alltid ansetts som viktig
Ann Klensmeden, Gårdsmejerist
13.30 Rural och urban demokrati, går de att förena?
Gert Andersson, vindkraftsentreprenör och getbonde
13.50 Därför tar vi bort koppartråden. Landsbygdens framtid tänker vi oss såhär:
Anders Bruse, Teliasonera AB
14.10 Hur ska en glesbygdskommun kunna försörja sina boende och företag med kommunikation?
Mats Långström, IT-chef i Bräcke kommun
14.30 Ulla-Märta visar vägen.
Ulla-Märta Svensson, pensionerad hushållslärare, arbetar uthålligt för att få bredband hem till byn.
14.50 Kaffe
15.20 Ja, alla kan få fiber!
Per Sundin, glesbygdsstockholmare, datasystemutvecklare och fiberlots
15.40 Post och telestyrelsens uppdrag. Klarar vi av glesbygdens behov?
Göran Marby, generaldirektör PTS
16.00 Frågor och diskussion.
16.30 Avslutning

MED RESERVATION FÖR EV. PROGRAMÄNDRINGAR