Skogens rödlista 2050 – kortare, längre eller bara annorlunda?

Akademisammankomst

Endast akademiledamöter och särskilt inbjudna.


Skogens rödlista 2050 – kortare, längre eller bara annorlunda? Mer information
Mer information

Filminspelning

Få saker har påverkat spelplanen för svenskt skogsbruk så mycket som rödlistan. Den ingår i underlaget till de politiskt satta miljömål som rör skogen – samtidigt som den ofta används som ”tillhygge mot hyggen” i skogsdebatten. Idag finns ca 2 000 skogsarter på rödlistan.

Denna akademisammankomst har temat ”Skogens rödlista 2050”.

Den svenska skogen förändras i rask takt. Stora arealer undantas sedan början av 1990-talet från traditionellt skogsbruk genom naturreservat, biotopskydd, frivilliga avsättningar och hänsyns-tagande i samband med avverkningar. Träden i dessa miljöer blir allt äldre och vi kommer med tiden att få ett allt tätare nätverk av allt mer urskogslika miljöer i landskapet. Denna utveckling har redan visat sig i form av ökade volymer död ved och gamla träd. Samtidigt sjunker slutåldrarna i produktionsskogen och andelen gran växer.

Hur kan detta sammantaget tänkas påverka skogens rödlista? Blir den kortare, längre eller bara annorlunda? Svaret på den frågan är en liten men viktig pusselbit i en betydligt större fråga: är dagens skogsbruk hållbart?

För mer information och program se ovanstående pdf-inbjudan.